Jméno:
Heslo:

Informace správce pro SVJ

VYÚČTOVÁNÍ 2018

Požadavky ke zpracování vyúčtování služeb

Upozorňujeme zástupce společenství vlastníků jednotek na nutnost včasného dodání podkladů ke zpracování vyúčtování služeb. Veškeré změny tj. počty osob, komínové průduchy, změny způsobu rozúčtování služeb atd. je nutno dodat nejpozději do 15.1.2019. Na požadované změny po tomto datu nebude brán zřetel a nebudou důvodem k přepracování vyúčtování. Potřebné podklady Vám na vyžádání připravíme. V případě, že nebudou dodány žádné změny, bude vyúčtování služeb provedeno stejným způsobem jako předchozí rok.

Požadavky k účetní uzávěrce
Upozorňujeme zástupce společenství vlastníků bytových jednotek na nutnost včasného dodání podkladů ke zpracování roční účetní uzávěrky : pokladní doklady za rok 2018, výpisy z BÚ, spořících účtů, termínovaných vkladů a úvěrů, které chodí na adresu SVJ, a dále DOPP týkající se roku 2018 - nejpozději do 15.1.2019.

Odečty vodoměrů
Vyplněné odečtové listy je nutné dodat nejpozději do 10.1.2019 zpět do kanceláře techniků.

Daňové přiznání
V případě zájmu o zpracování daňového přiznání na Daň z příjmu právnických osob a na Daň vybíranou srážkou je třeba se co nejdříve dostavit na podatelnu Bytservisu a zpracování objednat. Cena za zpracování obou přiznání je 1.000,- Kč.Důležitá informace pro SVJ - úspora energie

Vážení klienti, již delší dobu se věnujeme monitorování spotřeby tepla v domech s centrální dodávkou tepla v závislosti na tepelněizolačním stavu budovy.

Dle námi dostupných informací se spotřeba tepla v závislosti na stavu zateplení objektu liší v desítkách a někdy i ve stovkách procent. S ohledem na cenu dodávaného tepla-v roce 2015 to bylo cca 661,- Kč/GJ proto někde platíte neúměrně vysoké částky na vytápění Vašich domů.

Pro zájemce poskytneme konkrétní údaje porovnání spotřeb v domech stejných rozměrů, které Vás jistě přesvědčí o nutnosti něco s izolačním stavem domu urychleně podniknout. Ve všech případných následných krocích Vám samozřejmě budeme k dispozici.

 

Ing.L.Maksymczuk

jednatel správce

Výpadky TV signálu

Výpadky TV signálu

Rušení televizního příjmu – jak postupovat?

 

Aukce volných kmitočtů dokončená počátkem roku 2014 umožní operátorům podstatně rozšířit nabídku přístupu k internetu. Pro obyvatele ČR bude znamenat především výrazné zvýšení rychlosti mobilního internetu.

Po zahájení výstavby sítí LTE předpokládají odborníci možný vznik problémů s rušením televizního příjmu. Vstupní obvody televizních...více
Odkaz:
 http://www.ctu.cz/ctu-informuje/problematika-souvisejici-s-provozem-siti-lte.html

Pro Vysočinu:

Jihomoravská

Šumavská 33
602 00 Brno

541 428 614

grenarm@ctu.cz

ing. Milan Grenar

Oznámení o ukončení poruchové služby elektro.

Oznámení o ukončení poruchové služby elektro.

Odstávky elektroinstalace od E.ON.

Upozorňujeme všechny, že dochází k odstávkám dodávek elektřiny společnosti E.ON.
Místa a časy na : https://portal.eon.cz/odstavky/www/

Dotace na opravy domů.

Možnosti dotací na opravy domů (informace z úřadu územního plánování)

Podmínky jsou stejné jako v předchozích letech. Dotace je možné čerpat výhradně na obnovu nemovitých kulturních památek na území městské památkové rezervace, nikoliv na všechny objekty.

  1. Dotaci ministerstva kultury s povinným 10% podílem města – výše dotace vychází z celkového počtu žadatelů a celkových nákladů, pohybuje se zpravidla do 25% (včetně 10% města);

  2. Dotaci Kraje Vysočina s povinným 10% podílem města – dotace kraje činí max. 40% celkových nákladů.

O dotaci ministerstva kultury je třeba požádat prostřednictvím města vždy do 15. října na příští kalendářní rok – na rok 2018 tedy žádat nelze, až na rok 2019.

O dotaci Kraje Vysočina lze žádat vždy do 15. února; je však nutný souhlas města s poskytnutím povinného 10% příspěvku. Tento příspěvek schvaluje rada/zastupitelstvo města (dle velikosti příspěvku); jednání zastupitelstva proběhlo 5. 2. 2018, proto již nebude možné vyhovět nově podaným žádostem.

  1. Mimořádný příspěvek města - cca 20-25% celkových nákladů → O mimořádný příspěvek lze žádat v případě, že nebylo možné požádat o dotaci, např. proto, že objekt není nemovitou kulturní památkou, ale nachází se např. v exponované poloze v městské památkové rezervaci a jedná se např. o obnovu štukové fasády. Tyto mimořádné příspěvky jsou poskytovány pouze v případě, že v rozpočtu na opravu památek zbydou finanční prostředky po schválení příspěvků města k dotacím ministerstva kultury a Kraje Vysočina.

Na základě výše uvedených skutečností lze doporučit, aby vlastníci domů, kteří mají zájem o využití uvedených dotačních titulů, připravili podklady pro dotace na rok 2019 (především závazná stanoviska orgánů státní památkové péče, položkové rozpočty, ohlášení/stavební povolení) a kontaktovali  z odd. památkové péče Mgr. Janu Laubovou (tel. 565 593 030, e-mail: jana.laubova@jihlava-city.cz) buď sami nebo prostřednictvím správce v průběhu srpna nebo září a informovali se o dalším postupu při žádosti o dotaci, resp. příspěvek města.

Kotlíkové dotace pro domácnosti v Kraji Vysočina

vícee na stránkách www.kr-vysocina.cz/kotliky 

 

Více

Výplata přeplatků z vyúčtování služeb.

Upozorňujeme předsedy SVJ, že výplata přeplatků ze služeb za rok 2017 bude možná od 14.5.2018 na základě jejich potvrzení převodu peněz na poštu.                 

Daň z nemovitosti

Upozorňujeme majitele bytů, kteří se stali vlastníky nemovitosti v roce 2015, na povinnost podat daňové přiznání pro daň z nemovitosti. Termín podání daňového přiznání na Finanční úřad v Jihlavě je do 31.ledna 2016. Veškeré informace Vám poskytnou pracovníci Finančního úřadu v Jihlavě v úředních hodinách : http://www.statnisprava.cz/….nsf/i/10652

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rychlý kontakt

obrázek
BYTSERVIS, spol. s.r.o.
Křížová 1355/25
586 01 Jihlava
IČO: 18199208 Logo BYTSERVIS, spol. s.r.o.
Spisová značka:
C 3488 vedená u rejstříkového soudu v Brně

DŮLEŽITÉ

Blíží se účetní uzávěrka - důležité informace v sekci informace pro SVJ

Nařízení vlády č.366/2013 sb. - o úpravě některých zákonitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Zákon 89/2012 sb. - nový občanský zákoník

ZASÍLAT ZPRÁVY NA MŮJ E-MAIL >>

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Vážení zákazníci,
často se na nás obracíte s dotazem ohledně energetických průkazů budov, proto Vám předkládáme stručné shrnutí a odkaz na úplné znění Zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií......

O kontrole kotlů

Informace o kontrole kotlů.

Zákon 67/2013 sb. - zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty.

Bytservis spol. s.r.o., Křížová 1355/25, 586 01, Jihlava
LOGIN
HOME Bytservis Jihlava

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign Weby pro bytová družstva a SVJ